Klussen

De binnenlucht kwaliteit moet beter en dit is waarom

De kwaliteit van de buitenlucht is een terugkerend thema op de agenda van politiek, bedrijfsleven en de maatschappij in het algemeen. Binnenlucht is echter zeker zo belangrijk, aangezien we een groot deel van onze tijd binnenshuis doorbrengen. Maar daar hoor je weinig mensen over. Hoog tijd dat de kwaliteit van de binnenlucht op de politieke en maatschappelijke agenda komt.

Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat Nederlanders gemiddeld 85% van hun tijd in gebouwen doorbrengen en ongeveer 70% binnen de muren van de eigen woning. Ons klimaat brengt met zich mee dat wij gemiddeld niet meer dan enkele weken per jaar buiten zijn. Het is in dit opzicht bijzonder dat wij ons wel druk maken over de kwaliteit van de buitenlucht maar niet of nauwelijks over de luchtkwaliteit binnenshuis. Des te opmerkelijker is dat de kwaliteit van de binnenlucht in een groot aantal gebouwen veel slechter is dan de kwaliteit van de buitenlucht. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, jonge kinderen, ouderen en zieken hebben hier in het bijzonder last van.

Elementen die de kwaliteit van de lucht in binnenruimten in negatieve zin beïnvloeden zijn onder meer fijnstof en huismijt. Een veelgehoord misverstand is dat tapijt de aanwezigheid van fijnstof en huismijt zou bevorderen. Tapijt zorgt voor meer stof en bevordert allergieën en astma, zo is het wijdverbreid vooroordeel. Maar het tegendeel is waar. Tapijt zorgt ervoor dat fijnstof, huismijt en ook pollen uit de lucht blijven en dus niet kunnen worden ingeademd. Onderzoek dat werd gecertificeerd door DAAB, een Duits instituut voor allergie en astma, heeft aangetoond dat tapijt de hoeveelheid fijnstof in binnenruimtes sterk reduceert. Dit werd bevestigd door onderzoek van het ‘Duitse TNO’. Tapijt heeft de eigenschap stof zo effectief vast te houden dat het vijftien maal efficiënter is in het schoonhouden van de lucht dan een vloer met een gladde oppervlakte. De hoeveelheid fijnstof in ruimtes met tapijt is maar liefst zo’n 50% lager dan in ruimtes met een gladde vloer.

In Nederland is bijna een miljoen mensen Astma geconstateerd. Het vermoeden is dat dit aantal nog groter is, maar door het achterwege blijven van registratie, is het moeilijk een goede inschatting te maken. Feit is dat mensen baat hebben bij schone lucht. Ook binnenshuis. Misverstanden over de oorzaken van een slecht binnenklimaat helpen niet om tot een gezonder leefomgeving te komen. De juiste aandacht en preventieve maatregelen helpen wel.

Related Articles

Back to top button